Amnesty International

Alweer een groot Chinees project

Alweer een groot Chinees project

De macht van China in de wereld groeit. Regeringen van landen over de hele wereld staan onder toenemende druk om een oogje dicht te knijpen bij de mensenrechtenschendingen die in China plaatsvinden, om de handelsrelatie met het land niet in gevaar te brengen. Zo ook Nederland, waar de minister van Buitenlandse Zaken eind 2019 de nieuwe China-strategie van de regering door het parlement moest loodsen. Het was een strategie waarin de mensenrechten nauwelijks aan de orde kwamen, terwijl kort daarvoor nieuw bewijs was opgedoken voor het bestaan van massa-detentiekampen waarin meer dan een miljoen Oeigoeren zonder proces werden vastgehouden en onderworpen aan ‘heropvoeding.’

Amnesty vroeg ons om een advertentie te bedenken om het Nederlandse publiek hiervan op de hoogte te brengen en op die manier druk uit te oefenen op de Kamerleden. De advertentie werd geplaatst in NRC Handelsblad op de ochtend dat het debat in de Kamer plaatsvond. Tijdens dat debat dwong de Kamer de minister om de China-strategie terug te trekken en te herschrijven.