Bartiméus

100% leven

100% leven

Bartiméus is in de loop van meer dan 100 jaar van een school voor slechtziende en blinde kinderen uitgegroeid tot een landelijke expertiseorganisatie voor mensen met een visuele (en soms ook verstandelijke) beperking, waar men zich naast scholing bezighoudt met diagnostiek, behandeling en revalidatie, wonen en dagbesteding en toeleiding naar en begeleiding bij werk. 

Een organisatie met zo veel hoogwaardige specialismen (en daarbij ook nog een verdeling op bestuursniveau tussen stichting en fonds) loopt het risico op verkokering, waarbij het cement tussen de onderdelen verkruimelt. Om dat te verhelpen ontwikkelden we een Sturende Gedachte die voor de hele organisatie geldt, en vertaalden die in een nieuw motto: 100% leven. 

Parallel daaraan (en in lijn ermee) ontwierpen we een nieuwe huisstijl, rigoureus gebaseerd op toegankelijkheid voor de doelgroep. Het gaat tenslotte niet om hoeveel procent je ziet. Het gaat om hoeveel procent je leeft.