EY - Sustainability

Duurzaamheid hard gemaakt

Bij de meeste grote ondernemingen is duurzaamheid nog steeds niet tot de kern van de strategie gemaakt. Dat komt niet omdat men niet doordrongen is van de noodzaak, maar omdat ondernemers en bestuurders worstelen met het ‘hoe’.

EY helpt bedrijven door duurzaamheid te objectiveren, zodat ze inzicht krijgen, verantwoording kunnen afleggen en er handelingsperspectief ontstaat. Dit wordt kernachtig samengevat in de themaregel: ‘EY Sustainability. Duurzaamheid, hard gemaakt.’ In de eerste fase van de campagne ligt de nadruk bij de visualisatie op het ‘wat’, in de tweede fase op het ‘hoe’.

De campagne is multimediaal ingezet, van advertenties in het FD en NRC, radiocommercials en outdoor tot online bannering, social media en artikelen en video’s in eigen media.